Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προ των πυλών

Posted: Σεπτεμβρίου 21, 2014 by ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας in ΔΣ ΕΛΜΕ Ν.Α.: Ανακοινώσεις

Βρισκόμαστε στην κρίσιμη στιγμή που η «αξιολόγηση» είναι προ των πυλών των σχολικών μονάδων. Μέσα στο 2014 θα γίνει η «αξιολόγηση» των διευθυντών σχολικών μονάδων. Ο καθένας μας πρέπει να γνωρίζει όσο πιο πολλά μπορεί.
To Προεδρικό Διάταγμα που θεσπίζει την «αξιολόγηση» (152/2013) των εκπαιδευτικών είναι ένα τεράστιο και πολύπλοκο σύγγραμμα 70 σελίδων, με άπειρη θεωρία και γενικότητες, που απέχουν παρασάγγας από την καθημερινή πρακτική της τάξης. Την περσινή χρονιά επιχειρήθηκε η επιμόρφωση των στελεχών εκπαίδευσης. Σε κάθε τους βήμα έβρισκαν μπροστά τους τη σθεναρή αντίσταση του εκπαιδευτικού κινήματος που ματαίωσε όλα τα σεμινάρια της ντροπής, για όλα τα στελέχη εκπαίδευσης. Το υπουργείο έστειλε την εντολή στους διευθυντές: « όσοι διευθυντές δεν παρακολουθήσουν τα σεμινάρια δια ζώσης, θα επιμορφωθούν ηλεκτρονικά» και έτσι μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, «επιμορφώθηκαν», οι διευθυντές των σχολικών μονάδων Ώσπου μέσα στο καλοκαίρι έγινε η έναρξη της αξιολόγησης των σχολικών συμβούλων και των διευθυντών εκπαίδευσης, εντελώς προσχηματικά για να δικαιολογήσει ακριβώς την χειροτόνηση τους σε «αξιολογητές» της μάζας των εκπαιδευτικών της τάξης.
Στο άρθρο 2 του Π.Δ. προβάλλεται ο σκοπός της αξιολόγησης που είναι «η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, προς όφελος των μαθητών και της κοινωνίας». Για να μελετήσουμε κάποια σημεία του Π.Δ. για να σχηματίσουμε άποψη περί αυτού.
1. Tο ΠΔ συνδέεται με τον Ν. 4024/2011 (ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο) που συνδέει το βαθμό με τον μισθό. Σύμφωνα με το νόμο αυτό στον επόμενο βαθμό δεν θα προάγονται όλοι, αλλά χρειάζονται εκτός των χρόνων υπηρεσίας που προβλέπονται, θετική αξιολόγηση και να είσαι μέσα στα οριζόμενα ποσοστά. (Άρθρα 7,12 Ν.4024/2011). (Δηλαδή, δεν αρκεί να είσαι ικανός, θα πρέπει να είσαι περισσότερο ικανός από τον συνάδελφό σου.)
Το ανώτατο ποσοστό των κρινόμενων κάθε φορά εκπαιδευτικών για κάθε βαθμό, είναι το εξής: Από τον ΣΤ→Ε μέχρι και το 100%. Από τον Ε→Δ μέχρι και το 90%. Από τον Δ→Γ μέχρι και το 80%. Από τον Γ→Β μέχρι και το 70%. Από τον Β→Α μέχρι και το 30% των κρινόμενων υπαλλήλων. Μάλιστα στο άρθρο 7 παράγρ 6 του νόμου αναφέρεται: Τα παραπάνω ποσοστά ισχύουν μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και των δημοσιονομικών δυνατοτήτων και μπορούν να μειώνονται ανά διετία με κοινή υπουργική απόφαση! (Δηλαδή, αν τα δημοσιονομικά της χώρας δεν πάνε καλά, τότε λιγότεροι εκπαιδευτικοί θα προβιβαστούν στον επόμενο βαθμό).
2. Η αξιολόγηση είναι εξονυχιστική και αναφέρεται και στην εκπαιδευτική και στην υπηρεσιακή σχέση του εκπαιδευτικού. Το άρθρο 3 του Π.Δ. καθορίζει τις 5 κατηγορίες αξιολόγησης (Εκπαιδευτικό περιβάλλον – Σχεδιασμός, προγραμματισμός διδασκαλίας-διεξαγωγή διδασκαλίας και αξιολόγηση μαθητών – Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια – Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού) και κάθε κατηγορία περιλαμβάνει από 2-5 κριτήρια αξιολόγησης. Πόσο μετρήσιμα και αντικειμενικά μπορούν να είναι κριτήρια σαν και αυτά; Εξάλλου η εκτίμηση χαρακτηριστικών που επιδέχονται μόνο ποιοτικές μετρήσεις (διδακτική ικανότητα, παιδαγωγική συμπεριφορά, ευσυνειδησία, υπευθυνότητα), αυξάνει σημαντικά το βαθμό υποκειμενικότητας καθιστώντας ουτοπικό το στοιχείο της αντικειμενικής αξιολόγησης!
3. Στο Π.Δ. για την αξιολόγηση (άρθρο 16 παράγραφος 4) προβλέπεται ότι όσοι χαρακτηρίζονται ελλιπείς σε περισσότερα του ενός κριτήρια σε μία εκ των κατηγοριών (πράγμα εύκολο), χαρακτηρίζονται συνολικά ελλιπείς, ασχέτως συνολικής βαθμολογίας και εγγράφονται στον πίνακα μη προακτέων. Είναι πολύ εύκολο σε 5 κατηγορίες και 15 κριτήρια με αρκετές παραμέτρους το καθένα, να βρεθούν περισσότερα του ενός κριτήρια σε μια εκ των κατηγοριών για να κριθεί ο υπάλληλος ελλιπής. Στην επόμενη παράγρ, 5 του ιδίου άρθρου το ΠΔ συνδέεται με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 4024/2011… Οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται σε πίνακα μη προακτέων στερούνται του δικαιώματος για προαγωγή για τα επόμενα δύο (2) έτη. Όλα αυτά συνδέονται με τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα Ν.3528/2007 Άρθρο 95: Παραπομπή μη προακτέου υπαλλήλου Υπάλληλος, ο οποίος εγγράφεται σε δύο διαδοχικούς πίνακες μη προακτέων στον ίδιο βαθμό, παραπέμπεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την κύρωση του οικείου πίνακα υποχρεωτικώς προς κρίση στο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο, με αιτιολογημένη απόφαση του και μετά από προηγούμενη κλήση αυτού για να παράσχει εγγράφως ή προφορικώς τις αναγκαίες διευκρινίσεις, μπορεί να τον απολύσει ή να τον υποβιβάσει κατά έναν βαθμό. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται να υποβληθεί ένσταση στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
Άρα δεν πρόκειται για βελτιωτικό μέτρο της ποιότητας του εκπαιδευτικού και διοικητικού τους έργου όπως ψευδώς αναφέρει το Π.Δ., αλλά για ένα μέτρο τιμωρητικό, που εισάγει πελατειακές σχέσεις στο σχολείο, που αποσκοπεί στον ασφυκτικό έλεγχο, τον εκφοβισμό και την υποταγή των εκπαιδευτικών, που θα έχει ως συνέπεια τον ανταγωνισμό, την αντιπαλότητα μεταξύ των συναδέλφων και θα μετατρέψει τον ευαίσθητο χώρο του σχολείου σε ζούγκλα! Τελικά θα προκαλέσει τη μισθολογική τους καθήλωση, υποχρεωτικές μετακινήσεις, μετατάξεις και διαθεσιμότητες και εν τέλει την απόλυσή τους.
Είναι προφανές ότι χρειάζεται συστηματική δουλειά στον κλάδο με ταυτόχρονο άνοιγμα σε γονείς και φορείς συνδέοντας την αξιολόγηση με το νέο Λύκειο, αποκαλύπτοντας την πραγματική κοινή φύση αυτών των νόμων που είναι η αποδόμηση του Δημόσιου σχολείου, το χτύπημα των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών και των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών.
Η προσπάθεια γενίκευσης της αξιολόγησης σε όλο το Δημόσιο με το νόμο 4250/14, φανερώνει τις προθέσεις της κυβέρνησης, η οποία υλοποιώντας κατευθύνσεις της πολιτικής της Ε.Ε., θα τη χρησιμοποιήσει σαν εργαλείο διάλυσης των κοινωνικών δομών και των εργασιακών σχέσεων.

Όλοι στη Γενική συνέλευση της ΕΛΜΕ στις 24/9/2014

– Οργανώνουμε τις αντιστάσεις μας σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο
– Κανείς μαθητής, κανείς εκπαιδευτικός δεν περισσεύει
– Αγώνας για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.